Om Monica

Älskar att jobba med

  • Human kommunikation – det organiska samspelet inom och mellan människor.
  • NLP-, självhypnoskurser, ledarutbildning, allt som för oss framåt.
  • Att få människor att bli medvetna om sin sångförmåga.
  • Framträdandeteknik och talröststajlning – alla kan slippa talängslan!
  • Idékläckning.
  • Chefscoachning.

Bakgrund

  • Filosofie magisterexamen i retorik.
  • Utbildad mental tränare på Skandinaviska Ledarhögskolan.
  • Behörighet att ge självhypnoskurser.
  • NLP-master practitioner.
  • OpenLab-utbildning på KTH.
  • Grundare och ledare av ALLA KAN Institutet; nu 22 år ungt. Har myntat det förr ofta hånade och numera vedertagna begreppet ”Alla kan sjunga!” – vår metod och filosofi som även går att tillämpa på annat än sång.