Om Monica

Älskar att jobba med

 • Human kommunikation – det organiska samspelet inom och mellan människor.
 • NLP-, självhypnoskurser, ledarutbildning, allt som för oss framåt.
 • Att få människor att bli medvetna om sin sångförmåga.
 • Framträdandeteknik och talröststajlning – alla kan slippa talängslan!
 • Idékläckning.
 • Chefscoachning.

Bakgrund

 • Filosofie magisterexamen i retorik.
 • Utbildad mental tränare på Skandinaviska Ledarhögskolan.
 • Behörighet att ge självhypnoskurser.
 • NLP-master practitioner.
 • OpenLab-utbildning på KTH.
 • Grundare och ledare av ALLA KAN Institutet; nu 22 år ungt. Har myntat det förr ofta hånade och numera vedertagna begreppet ”Alla kan sjunga!” – vår metod och filosofi som även går att tillämpa på annat än sång.