Text

– produktion och analys.

Här är min kandidatuppsats i retorik, som handlar om banken Lehman Brothers konkurs 2008. Språkliga val studeras, analyseras och tolkas. En svensk affärstidning jämförs med en kinesisk nyhetsbyrå.
    Resultatet av studien visar att det underliggande syftet i bägge källorna är att återta lugn och kontroll. Den kinesiska nyhetsbyrån förväntar sig auktoritetstro och ställer sig på bankernas och staternas sida.
    Den svenska tidningen manar till försiktig vaksamhet och ställer sig på spararnas sida. (Länk till Krisen på Wall Street) 

Här är min magisteruppsats i retorik – en studie i varför metaforer fungerar eller inte fungerar, vad som gör dem mer eller mindre lyckade. Metaforiken i två muntliga framträdanden jämförs.
    Den ena källanär en nedskriven traditionell, poetisk berättelse från Kina, från ca 1027–771 f.v.t.
    Den andra är försvaret av den åtalade Johan af Donner i rättegången om stölden i Röda Korset och Cancerfonden. (Länk till Metafor – Tao) 

Här är min kandidatuppsats i svenska, som behandlar nya sammansättningar med efterledet -bubbla under 2000–2014. Åtta nyord studeras: Bostadsbubbla, lånebubbla, finansbubbla, aktiebubbla, småbolagsbubbla, husbubbla, lönebubbla och hyresbubbla. Såväl dagspress som fackpress använder dessa sammansättningar.
    Studien presenterar förekomsten av dessa bubblametaforer, samt synliggör källdomän och måldomän m.m. Studien nämner också ”Söderhavsbubblan”.
(Se fil längst ned på sidan: Nya sammansättningar med efterledet -bubbla)

Här är min magisteruppsats i Svenska, som handlar om den metaforiska betydelsen av kropp i vinprovningssammanhang. Undersökningen hämtar sitt material från intervjuer med vinkonnässörer, vinlitteratur med undervisande syfte och texter från vinprovarwebbsidor.
    Resultatet visar att metaforen kropp beskriver en multisensorisk upplevelse i smakarens mun, liknande fyllighet. (Länk till Hur mycket kropp är det i detta utsökta vin?)

Här följer ett urval av mina texter från kortare universitetsutbildningar:

Filosofi, KTH: Riskfilosofi (7,5 hp).
”De utlyser en dag av vrede”. Detta nya forskningsfält tar upp emotioner som en faktor i riskhantering.
    Texten framför tesen: ”Rädsla bör mötas och förstås – inte följas”. Studien lyfter fram begreppen ”svarta svanar” och ”svarta elefanter”.
(Se fil längst ned på sidan: Riskfilosofi)

Teatervetenskap, SU: Ingmar Bergman och teatern (7,5 hp).
”Thalia kanaliserad genom Ingmar Bergman”. Här sammanflätas teatervetenskapliga forskares tankar, journalisters reflektioner och mina egna funderingar.
    Studien inkluderar Ingmar Bergmans bok Laterna magica. I min text analyserar jag några utvalda teateruppsättningar.
(Se fil längst ned på sidan: Ingmar Bergman och teatern)

Etnologi, SU: Advanced reading (7,5 hp). Zero – i dialog med konstruerade och självkonstruerande sociala fält.
    Pierre Bourdieus terminologi ligger till grund för den här förstudien till ett tänkt forskningsarbete på området maritima innovationer.
(Se fil längst ned på sidan: Specialkurs i etnologi)