Talrösten

– talröststajlning, talängslan.

Rösten har vital betydelse för din personliga presentation och utstrålning.

Sättet att traktera rösten är ofta omedvetet och oförlöst. Några små justeringar kan ge stort positivt utfall i vardagen. Med justering menar jag (Monica): hållning, andning, klang, intensitet, satsmelodi. Inställningen är också jätteviktig. Attityden påverkar.

När du lärt dig att använda rösten bättre får du också större tillit till dig själv som talare. En positiv spiral kommer igång. Tillit föder mod, som genererar närvaro, som kan transformera talängslan till talglädje!

Förutom den individuella handledningen jobbar deltagarna tillsammans i mindre grupper. Handfasta råd, stärkt självförtroende, mindre talängslan och vackrare röst kan förväntas.

Individuell röstcoachning, med ett antal möten efter dina behov, kan vi boka med kort varsel. Välkommen att höra av dig!