Retorik

– argumentation, metaforik, storytelling och tal.

Vill du bli bättre på retorik: Skickligare på att argumentera; göra din röst hörd; förstå vad politikerna egentligen säger och möjligen menar?

  • Argumentation
  • Analys av politikertal
  • Cicero, 12 punkter
  • Metaforik

Almedalsretorikerna etablerades 2011 av fyra retorikkonsulter. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om de retoriska verktygen. Publika samtal är den huvudsakliga verksamheten.

Vad är retorik? Det är ett universitetsämne som tangerar svenska, filosofi, juridik, didaktik, historia, journalistik psykologi och mycket annat. Det är konst. Det är kunskap från ett historiskt sammanhang, som i andra sammanhang kanske kallas något annat. Det är analys och produktion i en praktiserande, pågående samtid.

Denna synnergivetenskapliga mötesplats är en god grund när du jobbar med möten mellan människor: human kommunikation.