Voice dialogue

Voice Dialogue är en psykologisk transpersonell metod, utarbetad av Hal and Sidra Stone. VD och psykosyntes är mycket lika varandra, och båda baseras på Jungs idéer. VD påminner även om transaktionsanalys.

När vi får nära kontakt med våra undanträngda och dolda sidor, får vi också en större förståelse för vilka delpersonligheter som styr vårt liv – och lär oss att sluta fred och att samarbeta inom oss.

Monica, använder metoden som en förståelsegrund i coachning, i röstarbete och i ledarskapsutveckling. VD erbjuder ett lättbegripligt sätt att prata om sig själv och andra och stabiliserar samarbetet mellan coach och klient.