Teori U

Nyckelord: Open mind, open will, open heart. En metod utanför ramarna, där det oväntade dyker upp. Teori U ger nya beslutsgrunder, genom ett perspektivskifte där vi hämtar fram tidigare omedveten kunskap ur vårt inre.

Metoden utvecklades i början av 2000-talet av C. Otto Scharmer i på samverkan med Peter Senge, Joseph Jaworski och Betty Sue Flowers.

Monica använder Teori U i ledarskapsutveckling och i avancerat grupparbete.