Storytelling

Berättelsemetoder finns av många skilda slag, från alla kulturer i alla tider. Storytelling vill beröra, bearbeta, väcka nyfikenhet etc. för ett visst syfte. Begreppet är relativt nytt och metoden används bl a i reklambranschen: ”The story of Lexus”; en lång skildring om hur bilen kom till, är ett exempel på storytelling som medel för att sälja en produkt.

Monica använder storytelling som analysmetod för partiledarnas tal under Almedalsveckan, för kommuners texter till sina medborgare, företags internkommunikation, för att skapa laganda m.m. Hon utbildar även i metoden.