Självhypnos

Alla sysslar vi med självhypnos. Dagligen. Men mestadels omedvetet och försvarslöst. Tyvärr, för allt som vi tar in, genom alla våra sinnen, kommer ut igen och yttrar sig på något sätt. Och ofta helt utom vår kontroll.

Medveten självhypnos däremot kan vara oerhört nyttiggörande. I djup avslappning suggererar du avsiktligt in vad du vill åstadkomma och styra dig till.

När du behärskar tekniken kan du t.ex använda den till:

  • Att bygga upp sunda vanor och konstruktivt tänkande
  • Studieteknik
  • Smärtlindring
  • Koncentration och avslappning
  • Plushälsa och ökad livsglädje.

Stor chans att du förvånar dig själv.

Klinisk hypnos får och bör endast utövas av legitimerade behandlare. I självhypnos får du lära dig att själv försätta dig i lätt hypnos för att uppnå önskat resultat. Monica lär ut metoden.