Retorikmetoder

Aristoteles apellformer: ethos, pathos, logos. Argumentationsmetoder; det finns en hel drös. Vilken som väljs beror på den retoriska situationen och den önskade effekten. Retorik ingår på något sätt alltid i Monicas arbete.