NLP

NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, av Richard Bandler och John Grinder, handlar om hur vi tänker, språket och våra inprogrammerade mönster. Vi tar in omvärlden genom alla våra sinnen och tolkar sedan informationen i hjärnan, utifrån våra egna personliga erfarenheter. Hur vi tänker och hur vi agerar hänger förstås ihop. NLP kan liknas vid en förenklad manual över hur vi tar in information, lagrar, letar och ger ut.

Metoden innehåller flera tekniker som var och en ger en praktisk, enkel träning i att lösa upp specifika problem. Det är dessutom roligt.

Till skillnad mot exempelvis många terapiformer tittar NLP inte bakåt; på hur problemen uppstod, utan är istället inriktad på att snabbt och effektivt uppnå varaktiga resultat, med fokus på vad man vill åstadkomma och ändra på.

I det pedagogiska fältet används snarlika metoder. En är Barbara Prashings ”Arbetsstilar”, som hon har lyckats införliva i skolsystemet på Nya Zeeland. Monica lär ut tekniker från NLP och använder metoden integrerat i sitt arbete.