Mind mapping

Tankekartor (mindmaps) är en teknik skapad av Tony Buzan – en anteckningsmodell som är mycket effektiv, jätterolig, enkel och tidsbesparande. Och som ger ett effektivt stöd för minnet och för kreativt tänkande.

Tankekartor gör det enkelt att organisera och åskådliggöra samband och få helhetssyn över projekt. Du får struktur och ordning på idéer och resurser. Monica använder tankekartor dagligen, sedan många år tillbaks, för alla former av anteckningar – och utbildar i metoden.