Lateralt tänkande

Lateralt tänkande är ett begrepp myntat av Edward de Bono: ”Istället för att gå framåt steg för steg på det vanliga, vertikala viset, intar man en ny och alldeles godtycklig ståndpunkt. Sedan resonerar man baklänges. När det vanliga, vertikala tänkandet, inte förmår finna någon lösning på ett problem, eller när det finns behov av en ny idé, bör man använda sig av lateralt tänkande”.

Ibland beskrivs lateralt tänkande som ”att tänka utanför ramarna”. I praktiken går det att träna förmågan med hjälp av gåtor, bilder, berättelser. Det är ett lustfyllt sätt att kittla tankeverksamheten, att låsa upp mentala blockeringar och att tänka tillsammans. Monica undervisar i metoden och använder den i grupputveckling och som uppvärmning i kommunikationskurser.