Kreativa uttryck. Hurra!

Att upptäcka och utveckla sin kreativa och konstnärliga förmåga är både kul och nyttigt. Det är både medel och mål.
Monica arbetar med metoder som frigör förmågan att uttrycka sig i bild, text, sång, dans och lek!

Verktygen är många. Vägarna är flera. Träning ger färdighet.

Vi är alla kreativa i betydelsen fria att uttrycka oss.

Den kreativa impulsen finns i allt Monica gör.