EQ

Emotionell intelligenskvot – känslans intelligens. Daniel Goleman som myntade begreppet menare med detta: ”Förmågor som att kunna motivera sig själv och framhärda trots motgångar, att kontrollera impulser och uppskjuta behovstillfredsställelse, att styra sitt humör och se till att oro och ängslan inte påverkar ens tankeförmåga, att känna empati och hopp”. Jeanne Segal: ”Människor som är emotionellt intelligenta vet skillnaden mellan vad som är viktigt för dem själva – och vad som är viktigt för någon annan”.

EQ är egentligen inte en metod, men det finns sätt att mäta EQ, många sätt att utveckla EQ, och många utvecklande metoder som förutsätter en hög EQ.