Core Quadrant – kärnkvaliteter

Daniel D. Ofman, skaparen av metoden Kärnkvaliteter:

”Ju bättre du förstår dig själv, desto mer förstår du andra människor och desto bättre fungerar du som förälder, vän, coach eller chef – helt enkelt eftersom du av egen erfarenhet har lärt dig vad som krävs för att fortsätta att utvecklas”.

I kärnkvadranterna ligger fokus på det som är rätt och går bra. Utmärkande för en kärnkvalitet är att den alltid är potentiellt närvarande.

Fallgropar och ”allergier” utmanar och hjälper oss att se kärnkvaliteter, hos oss själva och hos andra. Metoden är till stor nytta för gott samarbete och personlig utveckling.

Monica Sperens är certifierad i metoden.