Alla kan sjunga

Alla kan sjunga-begreppet och metodiken skapades och utformades av Monica Sperens 1992, med avsikten att erhålla långsiktiga resultat. Då hade vi redan drivit sångkurser i flera år under annat namn, med inriktning på ”människor som tror att de inte kan sjunga”. Experimenten och lärdomarna från detta ledde fram till den nya pedagogiken och grundandet av ALLA KAN Institutet.

Varje deltagare utgår ifrån sin personliga erfarenhet och väljer ett individuellt mål på kursen. Ledarens uppgift är att visa på de verktyg som finns, stödja, vägleda och uppmuntra. Samarbete, självständighet, mod och initiativkraft värderas högt och blandas med ihärdigt testande. Som ett röstlaboratorium där modiga deltagare reflekterar och tar sig fram med hjälp av övningar och nya erfarenheter av sin egen röst. Deltagarna hjälps åt, befriar sina röstresurser, tar plats, lyssnar in, sjunger ut!