Metoder

– eller hur.

22 metoder som Monica lutar sig mot på ett eller annat sätt: 

Lärande organisation; femte disciplinen; tolkningsstegen

Tolknstege (PDF) Ladda ner Tolknstege English (PDF) Ladda ner ...

Alla kan sjunga

Alla kan sjunga-begreppet och metodiken skapades och utformades av Monica Sperens 1992, med avsikten att erhålla långsiktiga resultat. Då hade vi ...

Teori U

Nyckelord: Open mind, open will, open heart. En metod utanför ramarna, där det oväntade dyker upp. Teori U ger nya ...

EQ

Emotionell intelligenskvot – känslans intelligens. Daniel Goleman som myntade begreppet menare med detta: ”Förmågor som att kunna motivera sig själv ...

Retorikmetoder

Aristoteles apellformer: ethos, pathos, logos. Argumentationsmetoder; det finns en hel drös. Vilken som väljs beror på den retoriska situationen och den ...

Storytelling

Berättelsemetoder finns av många skilda slag, från alla kulturer i alla tider. Storytelling vill beröra, bearbeta, väcka nyfikenhet etc. för ...

Textanalys

Formen – den textuella strukturen. Innehållet – den ideationella strukturen. Relationen – den interpersonella strukturen. Diskursanalys. Kontextanalys ...

Samtalsmetodik

Dialog, pratpinne, open space, akvarium, intervjumetoder ...

Sex tänkande hattar

De sex tänkande hattarna (PDF)Ladda ner ...

Scrum

En metod i agil projektledning. Agil betyder böjlig, vig smidig. Scrum används med fördel i kreativa projekt. Monica arbetar med den ...

Minnesträning

Hjärngymnastik, mental konditionsträning, mental styrketräning. Monica använder olika metoder i sångundervisning, i individuell coachning och utbildar i metoderna ...

Lateralt tänkande

Lateralt tänkande är ett begrepp myntat av Edward de Bono: ”Istället för att gå framåt steg för steg på det ...

NLP

NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, av Richard Bandler och John Grinder, handlar om hur vi tänker, språket och våra inprogrammerade mönster ...

Självhypnos

Alla sysslar vi med självhypnos. Dagligen. Men mestadels omedvetet och försvarslöst. Tyvärr, för allt som vi tar in, genom alla ...

Teckna med höger hjärnhalva

Teckna med höger hjärnhalva är en metod för att ”koppla bort den vänstra hjärnhalvan och koppla in den högra”, enligt Betty ...

Design thinking

Empathy → Define → Ideate → Prototype → Test ↵ ...

Kreativa uttryck. Hurra!

Att upptäcka och utveckla sin kreativa och konstnärliga förmåga är både kul och nyttigt. Det är både medel och mål.Monica ...

Mind mapping

Tankekartor (mindmaps) är en teknik skapad av Tony Buzan – en anteckningsmodell som är mycket effektiv, jätterolig, enkel och tidsbesparande ...

Voice dialogue

Voice Dialogue är en psykologisk transpersonell metod, utarbetad av Hal and Sidra Stone. VD och psykosyntes är mycket lika varandra, ...

Härskartekniker

Härskartekniker härstammar från den norska psykologen Ingjald Nissens teorier, som populariserades av Berit Ås. Metoden kategoriserar maktutövande beteenden och synliggör dessa ...

Core Quadrant – kärnkvaliteter

Daniel D. Ofman, skaparen av metoden Kärnkvaliteter: ”Ju bättre du förstår dig själv, desto mer förstår du andra människor och ...