Konsultuppdrag

– för skolor, företag, myndigheter, kommuner.

Här är det oftast fråga om att skräddarsy programmet för att passa tillfället.

Syftet kan vara avkoppling, gemenskap, aktiverande underhållning med sång, eller samarbetsträning. Som studiedag eller del i en konferens.

Ibland handlar det om djupare mål. Mental träning för olika ändamål. För att underlätta samarbetet mellan människor. Eller din personliga presentation; talet, rösten, och hur vi agerar.

På något sätt handlar det alltid om human kommunikation; det organiska samspelet inom och mellan människor.

Vanliga uppdragsgivare är företag, kommuner och myndigheter. Uppdragen kan gälla hela organisationen,en avdelning, en grupp, eller en individ. Med alltifrån någon timmes föredrag, avsparksmöte, workshop eller avkoppling i konferensen, till några dagars – eller längre – kurser eller kommunikationsstöd.

Och personlig coachning under en begränsad tid eller fortlöpande.