Framträdandeteknik

Framträdandeteknik, för alla som behöver framträda – i sitt jobb eller privat.

Som rubriken säger finns det tekniker som får talaren att göra och vara så att andra lyssnar.

Monicas sätt att bygga de olika momenten i ett träningsprogram baseras på:

  • Mycket lång egen erfarenhet av att framträda.
  • Att ha tränat grupper och individer sedan 80-talet.
  • Att hantera rädslor konstruktivt med gott resultat.

Det handlar om att göra sig trygg i situationer med hjälp av fysiska knep och god attityd. Det handlar om att ha – och behålla – fokus.