Coachning

– individuell utveckling i din roll som chef eller medarbetare. 

Individuell coachning är för att du ska fungera bättre och vidga dina vyer – i din chefsroll, som medarbetare, som  människa – för samarbete, kompetensutveckling, och karriärplanering.

Upplägg

Först går vi igenom nuläget, inventerar behoven, tittar på alternativa vägar att gå och gör en arbetsplan.

Därefter träffas vi ett antal gånger efter vad vi kommer överens om. Då tittar vi igenom nuet, vad som har hänt sedan sist, lämpliga strategier och sätter ut mål fram till nästa möte. 

Och när det är dags att avsluta coachningserien sätter vi av tid för avrundning, sammanfattning, ser på hur läget är just då och vad du kan göra framåt.