Coachning – individuella, stödjande samtal

Vi har alla påverkats av pandemin, från mars 2020 och fortfarande – osäkert hur länge till. Vi har kriskommunicerat och vi försöker navigera rätt i förhållande till risker och möjligheter.

Vi har känt känslorna som väcks av osäkerhet och vi försöker förhålla oss till andra människor, i nära privata relationer förstås men också i mer officiella sammanhang. Det är inte alltid lätt. Men det går an, eftersom vi i allmänhet är ganska anpassningsbara. Som våra franska vänner skulle säga: Ça marche!

Men så händer det – smygande eller plötsligt: Situationer som blir övermäktiga. Relationer som knakar i fogarna. Mående som suger kraft och tar energi. Glädje, konstruktiva lösningar, framtidstro, tröst och gemenskap uteblir.

Eller vad det nu kan vara. Du vet.

Ta kontakt. Gemensamt för de som söker mig som coach är att de vill ha stöd i att sortera livsläget, förstå sin situation mer, hitta handlingsutrymme och få hjälp med att göra konsekvensanalyser. Med det sagt så är ändå varje person unik, med egna motiv, och varje situation är speciell.

Hur det går till. Enkelt – först kontaktar du mig via e-post – därefter ringer jag dig vid en tidpunkt du väljer. Syftet med samtalet är att vi ska komma fram till om vi ska samarbeta i en coachning. Om vi så att säga tycker att det känns bra bokar vi in en första serie på tre möten.
Tre möten behövs för introduktion och kartläggning – vid tredje träffen syns helheten som också möjliggör en prioritering.
Med mitt stöd gör du en plan för coachningen, satt i en tidsram. Syfte och mål formuleras. Nästa steg tar vid och vi träffas regelbundet enligt plan.

Mitt coachningsarbete

Helhetssyn. Vad betyder nu det? Några exempel:

 • Effekten av en obalans kan dyka upp långt från orsaken till den.
 • Ett litet val som ändrar kursriktningen kan ge mycket stor förändring längre fram.
 • Förmågan att kunna se situationer från olika håll ger klokare beslut.
 • Att kunna leda sig själv är alltid en enorm tillgång – och ibland helt nödvändigt.
 • IQ, EQ, WQ – smart kan man vara på olika sätt.

Metodisk mångfald. Vad betyder nu det? Jo, det finns en mängd metoder till stöd. Coachningsarbetet blir individuellt inriktat för dig. Här är några exempel:

 • ”De sex tänkande hattarna”, ”Vattenlogik” och ”Lateralt tänkande”. Edvard de Bono.
 • ”Ladder of Inference” (Tolkningsstegen). Peter Senge.
 • ”Core Quadrant model” (Kärnkvadrant/kärnkvaliteter). Daniel Ofman.
 • ”Voice Dialogue” (En transpersonell inriktning). H & S Stone.
 • Mental styrke- och konditionsträning. L E Uneståhl.
 • Retorik. Ciceros partesmodell m.fl.
 • Yrkesetik. Naturligtvis är allt som sägs emellan oss konfidentiellt.

Referenser och exempel

Vill du ha en professionell coach att tala med?

Monica H Sperens info@monicasperens.se
Mottagning på Lidingö och Djurgården/Stockholm samt Leksand.
Även digitala möten och rådgivning via telefon och e-post.