Monica Sperens 12 punkter: Human kommunikation; för förståelse, stöd, inspiration, utbildning och utveckling – baserad på en holistisk grundsyn.

Konsultuppdrag

– för skolor, företag, myndigheter, kommuner.

Alla kan sjunga

Grundtanken hos ALLA KAN Institutet är att alla alltid kan mer, utan att därför jämföra med andra. Fundamentet i vår verksamhet är sången. Sedan har

Föredrag

Monica håller föredrag inom ”human utveckling” och sång.

Retorik

– argumentation, metaforik, storytelling och tal.

Text

– produktion och analys.

Metoder

– eller hur.

OpenLab

– kreativitet och facilitering.

Talrösten

– talröststajlning, talängslan.

Coachning

– individuell utveckling i din roll som chef eller medarbetare.

Framträdandeteknik

Framträdandeteknik, för alla som behöver framträda – i sitt jobb eller privat. Som rubriken säger finns det tekniker som får

Tidigare kunder är bl a: Riksbanken, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Skatteverket, Näringsdepartementet, SCB, IBM, Sigma, Intentia, TeliaSonera, SEB, Swedbank, Danske Bank, Nordea, Svenska Lantmännen, Alecta, SOS-alarm, Nordiska Akvarellmuseet, Reklambyrån Smicker, Hyresgästföreningen, S:t Jude Medical, Dokumera, Stockholms södra folkhögskola, Nacka RehabCentrum och många privatpersoner. Från stora grupper till enskilda individer.