Monica Sperens 12 punkter: Human kommunikation; för förståelse, stöd, inspiration, utbildning och utveckling – baserad på en holistisk grundsyn.

Konsultuppdrag

– för skolor, företag, myndigheter, kommuner.

Coachning

– individuell utveckling i din roll som chef eller medarbetare.

Talrösten

– talröststajlning, talängslan.

OpenLab

– kreativitet och facilitering.

Metoder

– eller hur.

Text

– produktion och analys.

Retorik

– argumentation, metaforik, storytelling och tal.

Föredrag

Monica håller föredrag inom ”human utveckling” och sång.

Alla kan sjunga

Grundtanken hos ALLA KAN Institutet är att alla alltid kan mer, utan att därför jämföra med andra. Fundamentet i vår verksamhet är sången. Sedan har

Framträdandeteknik

Framträdandeteknik, för alla som behöver framträda – i sitt jobb eller privat. Som rubriken säger finns det tekniker som får

Tidigare kunder är bl a: Riksbanken, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Skatteverket, Näringsdepartementet, SCB, IBM, Sigma, Intentia, TeliaSonera, SEB, Swedbank, Danske Bank, Nordea, Svenska Lantmännen, Alecta, SOS-alarm, Nordiska Akvarellmuseet, Reklambyrån Smicker, Hyresgästföreningen, S:t Jude Medical, Dokumera, Stockholms södra folkhögskola, Nacka RehabCentrum och många privatpersoner. Från stora grupper till enskilda individer.