12 punkter

Monica Sperens 12 punkter: Human kommunikation för förståelse, stöd, inspiration, utbildning och utveckling – baserad på en holistisk grundsyn.

12 punkter heter Cicero i det gamla typografiska måttsystemet, där varje punktstorlek har sitt eget namn – och 12 punkter intar en central plats.

Cicero hette också romaren, ibland kallad ”retorikens fader”, vars 2000-åriga lärobok gäller än dag. Hans teser, de sex första på listan nedan, måste förstås finnas med bland Monicas 12 punkter.

Så, här är Monica Sperens 12 punkter för att bli en fantastisk talare. Och i förlängningen kanske också en bättre ledare:

 1. INTELLÉCTIO; att förstå talsituationen och klargöra syftet.                     
 2. INVÉNTIO; uppletande, uppfinnande, innehåll.
 3. DISPOSITÍO; struktur, ordningsföljd.
 4. ELUCÚTIO; språklig utformning.
 5. MEMÓRIA;memorering, inövande.
 6. PRONUNTIÁTIO och ÁCTIO; uttalande och framförande.
 7. RÖST, med andning.
 8. HÅLLNING; ditt inre avspeglas i ditt yttre – och vice versa. Balans och ki hör också hit. Avslappning likaså.
 9. HOLISM; att se saker ur flera perspektiv. Och få grepp om vad som är viktigast.
 10. MÅL; inriktning och fokusering.
 11. MOD; går att träna upp genom mentala tekniker.
 12. KREATIVITET; fantasi och nytänkande. Kan frigöras med, t ex, sång.